Lindholm Bokseklubs Generalforsamling

 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og kun af medlemmer over 15 år, der møder personligt op til Generalforsamlingen.

 

For at stemme til Generalforsamlingen skal man have været medlem af klubben før 1. februar i det år, hvor Generalforsamlingen finder sted. 

 

 

2019

 

Hent indkalelse og dagsorden til LBK Generalforsamling 2019 som pdf

Hent referat af LBK Generalforsamling 2019 som pdf

Bilag 1: Lindholm Bokseklubs Generalforsamling 2019

Bilag 2: Bestyrelsens ændringsforslag til Lindholm Bokseklubs vedtægter

 

Hent indkaldelse og dagsorden til LBK ekstraordinær Generalforsamling 2019 som pdf

Hent referat af LBK ekstraordinær Generalforsamling 2019 som pdf

Bilag 1: Lindholm Bokseklubs ekstraordinære Generalforsamling 2019

 

 

2018

 

Hent indkaldelse og dagsorden til LBK Generalforsamling 2018 som pdf

Hent referat af LBK Generalforsamling 2018 som pdf